Bir Yıldız Daha Kaydı, Cüneyd Suavi

Cumhuriyet dönemini takip eden yıllardaki manevî çöküş, 70’li yıllara doğru daha da hızlanmıştı. Bu yüzden de özellikle gençlere hitap eden ve onların imanlarına kuvvet veren dergilere bir su veya nefes gibi ihtiyaç vardı. O karanlık yıllarda, rahmetli Necip Fazıl’ın ‘Büyük Doğu’su dışında ‘iman esaslı’ bir…