Bir fakir bedevî

Saadet günlerinden birinde, haşin tabiatlı, iyilikten pek anlamayan bir bedevî, malını mülkünü zayi ettiğinden, fakir düştü. Üstelik, öyle aza kanaat edecek birisi de değildi. Bedevî, Peygamber Efendimiz’in (ASM) eşsiz cömertliğini duymuştu. “Herkes şu Kureyşli Peygamber’in ne kadar cömert birisi olduğundan bahsediyor. En iyisi ona bir…

Eyvah!

Bir Ramazan günüydü. Sevgili Peygamberimiz (ASM), arkadaşlarıyla bir arada sohbet ediyordu. Derken, yanlarına bağrına vura vura, saçlarını yola yola bir adam geldi. Adamcağız:  “Ey Allah’ın Resulü, helak oldum!” dedi. Allah Resulü (ASM): “Sana ne oldu ki?” diye sordu. Adam: “Ben oruçlu olduğum halde, hanımımla ilişkide…

Kul peygamber

Sevgili Efendimiz (ASM), Sefa Tepesi’nde Vahiy Meleği Cebrail’e: “Ey Cebrail! Seni görevlendiren Allah’a yemin ederim ki gece, evimde ne un ne de yiyecek başka bir şey vardı” dedi. Allah Resûlü’nün (asm) bu sözlerinin ardından gökler semasından—İbni Abbas’ın tabiriyle—bir duvarın yıkılışı gibi bir ses geldi. Peygamber Aleyhisselam,…

Son nefeste Cennet

MEDİNE’DE Yahudi bir adamın oğullarından bir tanesi, Peygamberimiz’in (asm) hizmetinde bulunmak şerefi ile şereflenmiş idi. Bir gün bu çocuk hastalandı. Allah Resûlü (ASM)de onu ziyarete gitti. Hasta çocuğun başı ucunda oturup ona: “Müslüman ol!” buyurdu. Çocuk buy augmentin online , gözlerini babasına dikti ve ondan…

Mehtaplı bir gece

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (asm) aşıklarından Cabir b. Sümere amoxil online , mehtaplı bir gece vakti, Peygamber Aleyhisselam’ı görmüştü. Resulullah’ın (ASM) üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Cabir, bir aya baktı, bir de onun yüzüne. Peygamber Aleyhisselam’ın yüzü ona http://www.pianu.de/css/pharmacy/index.html%3Fp=166.html , aydan daha parlak göründü. Yıllar sonra kendisinden…

Işıltı

Saadetli hanede bir gece vakti idi. Hz. Aişe annemiz yün eğiriyor, Peygamberimiz (ASM) ise, ayakkabısını tamir ediyordu. Çok sıcaktı ve Allah’ın Resulü’nün (ASM) mübarek alnından, boncuk boncuk terler damlıyordu. Hz. Aişe, her bir ter tanesinin, gecenin karanlığı içinde inci gibi parıldadığını gördü. Birden susuverdi, daha…

Ufaklık

Saadetli günlerden biriydi. Peygamber Efendimiz (ASM), yanında Ebu Hureyre olduğu halde, saadetli hanesinden çıktı. Nereye gidileceğine dair hiçbir şey buyurmadı. Öylece çarşıya kadar yürüdüler. Oradan da Buy Pain Pills Online , Fatıma annemizin hanesine geliverdiler. Peygamberimiz (ASM), evin dışında bir yerde oturup içeriye seslendi: “Ufaklık…

Gece namazı

Medine’de bir gece vaktiydi. Peygamber Efendimiz (ASM), biricik kızı Fatıma annemiz ile, Hz. Ali’nin hanesine geldi. Onlara: “Namaz kılmak istemez misiniz?” buyurdu. Kendilerini gece namazı kılmaya davet etti. Hz. Ali: “Ey Allah’ın Resulü, hayatlarımız Allah’ın elindedir. İsterse bizi uyandırır” diye karşılık verdi. Peygamberimiz (asm), Hz….

Bayram

Bir bayram günüydü. Peygamber Efendimiz (ASM), saadetli hanelerine geldi. İçeride Aişe annemiz ile birlikte Medineli iki kız vardı. O iki kız, def çalıyor, şiirler okuyor, şarkılar söylüyorlardı. Allah’ın Resulü (asm), arkasını dönüp yatağına uzandı. Başını da elbisesiyle örttü. Biraz sonra içeriye, Hz. Aişe’nin babası Hz….

İki dağ arasında

Bir gün, Hazreti Âişe vâlidemiz Resûlûllah Aleyhisselâm’a şöyle bir soru sordu: “Ey Allah’ın Resûlü, hayatında Uhud Harbi’nin yaşandığı günlerden daha şiddetli bir gün geçirdin mi?” Peygamber Aleyhisselâm: “Kavmimin birçok işkencelerine uğradım. Bunların en şiddetlisi, Akabe Günü maruz kaldığım işkence idi. Hani o gün Abd-i Külal’in oğlu,…