Eyüp Sultan’daki emanet

“Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî? Habîb-i Ekrem’in yâri Ebâ Eyyûb el-Ensârî…” YEMEN pâdişâhlarına, Melik Tubba derlerdi. Bu Melik Tubba’lardan birinin adı, “Esad” idi. Künyesine de, “Ebu Kerb” denirdi. İki Nasranî bilgini, Yemen Meliki Esad’a; Allah’ın habibi, âhir zaman nebisi, iki cihan güneşi,…

Sen vazifeni yaptın, sıra bizde yâ Resulallah!

“Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa, mânâsız bir kâğıttan ibâret kalır.” — Bediüzzaman ZAFER DERGİMİZİN 399. sayısının arka kapağında Hz. Peygamber Efendimiz’e (asm) ait güzeller güzeli bir söz, bir hadis-i şerif var. Bu dünyada en mutlu ve en huzurlu insanın kim olacağını ve bu mutluluğun onu…

Hazreti Peygamber (asm) bizi seviyor

SEVMESİN BİZİ, isterse hiç kimse sevmesin.. Senden başka, hiç kimse.. Yeter bize, Senin sevgin yeter. Sadece Senin sevgin. Bizim için çırpınan ve şefkatle çarpan bir kalbin olduğunu biliyorum. Rabbim söylüyor, O bildiriyor, onun için biliyorum: “Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya…

Bizi seven var mı?

“Suskunluğun asaletimdendir. Her lâfa verilecek cevabım var. Ama bir lâfa bakarım lâf mı diye, Bir de söyleyene bakarım adam mı diye.” — Mevlânâ BİR YAYIN EVİNİN kataloğunda: “Darwin sizi seviyor” isimli kitabın resmini görünce tepem attı. “Kim bu adamlar?” dedim. Darwin’i, Freud’u, Nietzche’si, bilmem daha…

En büyük müjde

“O’nun cildine dokunur, sonra ellerimi günlerce koklar, koklardım.” — Enes bin Mâlik ABBAS B. MİRDAS naklediyor: Arefe günü akşamı Hz. Peygamber (asm) ümmetinin affı ve Allah’ın onlara merhamet etmesi için duâ etti.

Geceye doğan güneş

“O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kâinatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir.” — Bediüzzaman NİCE güneşler gördü gözlerimiz… Senin gibisini görmedi. Geceye doğan güneşi ise, hiç görmedi. Sen böyleydin. Sen canlı bir güneştin. Yanacaktın ama yakmayacaktın. Kâinatı ışıl ışıl aydınlatacaktın. Ve günü geldiğinde, ışık olup konuşacaktın….

Sonsuz Rahmetten Gelensin…

Boğazından öpen Hüseyin’i hergün Omuzunda Ali’yi yüceltensin İsa’ya ümidi veren sensin! Senden bir elçiymiş güller Sonsuz Rahmetten gelensin. — Hüseyin Hatemî HAZRET-İ PEYGAMBER Efendimizin (asm) sayılamayacak kadar çok, güzel sıfatları vardır. O, güzel sıfatların her birinde en ileri derecede ve en zirvede yaşamıştır. Çok adaletli…