“Selman doğru söylemiş!”

Peygamber efendimiz (ASM), bazı sahabileri, bazılarıyla kardeş ilan ederdi. Mesela, Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, böyle kardeş ilan edilenlerdi. Bir gün, Selman, kardeşliği Ebu Derda’yı ziyarete gitti. Kapıyı Ebu Derda’nın hanımı açtı. Kadıncağız, son derece eski ve perişan bir kıyafet içindeydi. “Hayırdır” dedi Selman. “Bu…

Baba nasihatı

Peygamber efendimizin (ASM) biricik kızı Fatıma annemiz, Hz. Ali ile evleniyordu. Resulullah, evlilik öncesi kızına şu nasihatlerde bulundu: “Kendini pak eyle ve Rabbini zikret!” Hz. Fatıma sordu: “Kendimi nasıl pak edeceğim?” Peygamber Aleyhisselam, şöyle cevap verdi: “Su ile pak et. Erkeğin sana baktığı zaman ferahlasın….

Nasihat

Peygamber efendimiz (ASM), evlenmek üzere olan biricik kızı Fatıma annemiz ile Hz. Ali’yi huzuruna alıp onlara şöyle nasihat etti: “Ey Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum ama unutma, sen de onun kölesisin.” Es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Rasulallah… (32 kelime)

Suyu en son kim içer?

Herkes çok susamıştı. Su içmek için acele ediyorlardı. Peygamber Efendimiz (ASM) ise onlara: “Yavaş olun!” buyurdu. “Acele etmeyin, hepiniz içeceksiniz.” Sevgili Efendimiz (ASM) bir kaba su koyuyor, Katade ise diğerlerine dağıtıyordu. Böyle böyle hepsi içti. İçenlerin içleri serinledi. Bir tek, Katade ve Allah’ın Resulü (ASM)…

Temimdari’nin Kandili

İlk Müslümanlar, Medine’de yaptıklarıi ilkmescitte, namazlarını, Peygamber Efendimiz’in (ASM) arkasında kılıyorlardı. Akşam ve yatsı namazları karanlığa denk geldiğinden, o vakitlerde mescidi aydınlatmak için gündüzden topladıkları kuru hurma yapraklarını tutuşturuyorlardı. Ancak çoğu zaman, ateş sönüyor ve namazlarını karanlıkta kılmak zorunda kalıyorlardı. O sıralarda, ticaret için sık…

Bir fakir bedevî

Saadet günlerinden birinde, haşin tabiatlı, iyilikten pek anlamayan bir bedevî, malını mülkünü zayi ettiğinden, fakir düştü. Üstelik, öyle aza kanaat edecek birisi de değildi. Bedevî, Peygamber Efendimiz’in (ASM) eşsiz cömertliğini duymuştu. “Herkes şu Kureyşli Peygamber’in ne kadar cömert birisi olduğundan bahsediyor. En iyisi ona bir…

Eyvah!

Bir Ramazan günüydü. Sevgili Peygamberimiz (ASM), arkadaşlarıyla bir arada sohbet ediyordu. Derken, yanlarına bağrına vura vura, saçlarını yola yola bir adam geldi. Adamcağız:  “Ey Allah’ın Resulü, helak oldum!” dedi. Allah Resulü (ASM): “Sana ne oldu ki?” diye sordu. Adam: “Ben oruçlu olduğum halde, hanımımla ilişkide…

Kul peygamber

Sevgili Efendimiz (ASM), Sefa Tepesi’nde Vahiy Meleği Cebrail’e: “Ey Cebrail! Seni görevlendiren Allah’a yemin ederim ki gece, evimde ne un ne de yiyecek başka bir şey vardı” dedi. Allah Resûlü’nün (asm) bu sözlerinin ardından gökler semasından—İbni Abbas’ın tabiriyle—bir duvarın yıkılışı gibi bir ses geldi. Peygamber Aleyhisselam,…

Son nefeste Cennet

MEDİNE’DE Yahudi bir adamın oğullarından bir tanesi, Peygamberimiz’in (asm) hizmetinde bulunmak şerefi ile şereflenmiş idi. Bir gün bu çocuk hastalandı. Allah Resûlü (ASM)de onu ziyarete gitti. Hasta çocuğun başı ucunda oturup ona: “Müslüman ol!” buyurdu. Çocuk, gözlerini babasına dikti ve ondan izin istedi. Babası: “Ona…

Mehtaplı bir gece

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (asm) aşıklarından Cabir b. Sümere, mehtaplı bir gece vakti, Peygamber Aleyhisselam’ı görmüştü. Resulullah’ın (ASM) üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Cabir, bir aya baktı, bir de onun yüzüne. Peygamber Aleyhisselam’ın yüzü ona, aydan daha parlak göründü. Yıllar sonra kendisinden bu hatırayı dinleyen bir kimse:…

1 2 3 13