Kırk Yıllık Dostumdu, Vehbi Vakkasoğlu

40 yıldır tanırdım. Vefatına kadar hep aynıydı; inancında, idealinde ve hizmet metodunda hiçbir değişme olmamıştır. Daima, gönülden bağlandığı nurlu eserler istikametinde düşünmüş, konuşmuş ve yazmıştır. Asla yılmamış, sapmamış, ya|palamamış ve satılmamıştır.