Hüseyin Abim, Ertuğrul Esen

“Muhakkak ki İbrahim başlı başına bir ümmet idi, tek bir hanif olarak Allah’a itaat için kıyam etmişti ve hiç bir zaman müşriklerden olmadı.” (Nahl Suresi, 120. ayet) “Allah’ın veli kulları kimlerdir?” diye sorulduğunda Peygamberimiz (asm) şu cevabı vermişlerdir: “Onlar öyle kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah…