4. Bölüm: Seni (asm) Sevmek Saadeti | Selim Gündüzalp
4. Bölüm: Seni (asm) Sevmek Saadeti için Arşiv"

Eyüp Sultan’daki emanet

“Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî?
Habîb-i Ekrem’in yâri Ebâ Eyyûb el-Ensârî…”


YEMEN pâdişâhlarına, Melik Tubba derlerdi. Bu
Melik Tubba’lardan birinin adı, “Esad” idi. Künyesine
de, “Ebu Kerb” denirdi.
İki Nasranî bilgini, Yemen Meliki Esad’a; Allah’ın
habibi, âhir zaman nebisi, iki cihan güneşi, peygamberlerin
efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve
sellem’in üstün vasıflarını, güzel haberlerini anlattılar. Devamını Oku »

Sen vazifeni yaptın, sıra bizde yâ Resulallah!

“Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa,
mânâsız bir kâğıttan ibâret kalır.”
— Bediüzzaman


ZAFER DERGİMİZİN 399. sayısının arka kapağında
Hz. Peygamber Efendimiz’e (asm) ait güzeller
güzeli bir söz, bir hadis-i şerif var. Bu dünyada
en mutlu ve en huzurlu insanın kim olacağını ve bu
mutluluğun onu ahirette de takip edeceğini şöyle ifade
ediyor Hz. Peygamberimiz (asm):
“Şüphesiz ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada
en çok düşünendir.” Devamını Oku »

Hazreti Peygamber (asm) bizi seviyor

SEVMESİN BİZİ, isterse hiç kimse sevmesin.. Senden
başka, hiç kimse.. Yeter bize, Senin sevgin
yeter. Sadece Senin sevgin. Bizim için çırpınan ve
şefkatle çarpan bir kalbin olduğunu biliyorum. Rabbim
söylüyor, O bildiriyor, onun için biliyorum:
“Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin
sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün,
mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Tevbe
Suresi, 128) Devamını Oku »

Bizi seven var mı?

“Suskunluğun asaletimdendir.
Her lâfa verilecek cevabım var.
Ama bir lâfa bakarım lâf mı diye,
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye.”
— Mevlânâ


BİR YAYIN EVİNİN kataloğunda: “Darwin sizi seviyor”
isimli kitabın resmini görünce tepem attı.
“Kim bu adamlar?” dedim. Darwin’i, Freud’u,
Nietzche’si, bilmem daha nicesi… Kim bu adamlar? Bizi
neden sevsin bunlar, neden sevsin ki? Bunlar, kendileriyle
bile zaten barışık olmayan tipler. Bizi niye ki sevsinler?
Ne yani? Yamyamlar da insanları seviyor diye, kucak
mı açalım? Sevmez olsun, olmaz olsun bu tarz sevgiler.
Bıktık bu sözleri duymaktan… Devamını Oku »

Geceye doğan güneş

“O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat,
kâinatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir.”
— Bediüzzaman

NİCE güneşler gördü gözlerimiz… Senin gibisini

görmedi. Geceye doğan güneşi ise, hiç görmedi.
Sen böyleydin. Sen canlı bir güneştin. Yanacaktın
ama yakmayacaktın. Kâinatı ışıl ışıl aydınlatacaktın.
Ve günü geldiğinde, ışık olup konuşacaktın. Çağlara,
bütün zamanlara seslenecektin. Devamını Oku »

Sonsuz Rahmetten Gelensin…

Boğazından öpen Hüseyin’i hergün

Omuzunda Ali’yi yüceltensin
İsa’ya ümidi veren sensin!

Senden bir elçiymiş güller
Sonsuz Rahmetten gelensin.
— Hüseyin Hatemî

HAZRET-İ PEYGAMBER Efendimizin (asm) sayılamayacak
kadar çok, güzel sıfatları vardır.
O, güzel sıfatların her birinde en ileri derecede
ve en zirvede yaşamıştır. Çok adaletli bir idareci, çok
sevgili bir eş, çok dirayetli ve muktedir bir kumandan,
çok ince görüşlü bir diplomat ve çok maharetli bir baba
gibi sayısız sıfat ve hallerde en ince ve en yüksek davranışlar
göstermiş, bizzat yaşamıştır. Devamını Oku »